Altres activitats

L'Escola de filosofia pot oferir, entre altres, les següents propostes:
  • Fòrums
  • Lectures comentades
  • Teatre llegit
  • Sessions pràctiques d'alguna tècnica específica
  • Projectes d'anàlisi o acció
  • Assessorament a particulars, grups, o empreses
  • Xerrades
  • Mediacions
  • ...