Textos en contextTextos en context és una modalitat de cafè filosòfic que es fa a partir de la selecció prèvia d'un text. es llegeix abans de començar la sessió i es debat sobre el que suggereix el text als assistents.