CENTRE D'ESTUDIS

“Noves organitzacions socials integrals”CREIEM QUE HI HA UNA NECESSITAT URGENT:
PENSAR I EXPERIMENTAR NOVES FORMES DE COOPERACIÓ QUE ENS AJUDIN A AVANÇAR INDIVIDUALMENT I COL·LECTIVAMENT

Aquesta iniciativa apunta a donar resposta a aquesta necessitat.

Anàlisi preliminar:

1. Estem en crisi

2. El que fem no funciona

3. Alguna cosa diferent podria ser eficaç

Partim de les tres premisses següents:

1. Estem en crisi: Anem adquirint cada cop amb major consciència que estem en una situació de crisi global i en diversos i importants fronts: ecològic, econòmic, polític, social, etc. Aquesta crisi afecta la nostra qualitat de vida tant a escala col·lectiva com individual. La magnitud del problema i la incertesa del seu desenvolupament ens té a tots paralitzats i mancats d'instruments de resposta.

2. El que fem no funciona: No tenim mecanismes adequats per a fer front a aquesta situació. Les institucions econòmiques no estan al servei de la satisfacció de les necessitats bàsiques sinó de l'acumulació de beneficis per part d'uns quants. La política, a través dels partits, no vetlla pel bé comú sinó per al manteniment dels privilegis i per a la perpetuació del poder. Les forces d'ordre públic, els tribunals i el dret no obeeixen la justícia sinó els poderosos. L'educació no educa, domestica... Els mitjans de comunicació enganyen i venen la realitat que interessa als seus patrons.

Les úniques respostes no institucionals són els moviments socials o les iniciatives marginals i sovint les primeres acaben convertint-se en institucions en elles mateixes de forma que acaben formant part del sistema i del problema.

El que és evident és que amb les estructures de control social que han causat la crisi no la podrem superar.

3. Cal pensar noves solucions per als nous problemes: Per això creiem que cal pensar en noves formes d'organització social que siguin capaces de generar noves respostes. I això s'ha de fer sense caure en els vells models. La nostra aposta és dedicar energia creativa per a implementar de forma experimental un nou model de cooperació i desenvolupament personal i social, centrat en la xarxa, fonamentada en la persona i amb perspectiva universal.

PROPOSTA:

El Centre d'Estudis de noves organitzacions socials integrals proposa un treball d'anàlisi i investigació d'un model que busqui noves mirades i nous instruments per a potenciar el canvi que volem. Sabem que actualment hi ha múltiples iniciatives que cerquen alternatives i nosaltres només pretenem sumar-nos al cabal d'energia que cerca vies per a evolucionar.

La nostra proposta és un grup d'estudi estable d'una durada d'un any que doni llum al disseny i aplicació d'una proposta d'acció social transformadora.

Partim d'un treball previ que ha realitzat un grup de persones i que pot servir de punt de partida: una mena d'esbós o forma genèrica que podem anar perfilant o modelant. Aquest model previ pretén fonamentar la necessitat de

PREMISSES QUE ASSUMIM:

L'esbós o material de treball previ parteix dels supòsits següents: caldria fomentar comunitats amb vincles de valors, deslocalitzada (és a dir que els membres no viuen necessàriament en un mateix lloc), amb l'objectiu clar de millora personal, col·lectiva i social, autogestionada i reproduïble, innovadora i creativa.

FUNCIONAMENT DEL CENTRE D'ESTUDIS:

D'entrada el Centre iniciarà la seva activitat amb una sessió informativa al Centre Cívic Pla de Palau el dijous 27 d’octubre, a les 8 del vespre. La pretensió d'aquesta sessió és orientar als possibles interessats sobre la conveniència o adequació a participar-hi, donat que som conscients que la indefinició del projecte no permet fer-se una idea massa ajustada.

A partir d'aquí, cada 4t dijous de mes, al mateix centre cívic i a la mateixa hora, es faria una sessió d'estudi. Les dates previstes són: 24 de novembre, 26 de gener, 23 de febrer, 23 de març, 27 d’abril, 25 maig i 22 de juny.

El mètode de treball el podem acordar entre els interessats tot i que l'objectiu, la temporització i la supervisió i coordinació serà de l'Escola de Filosofia.

Pretenem fer un treball rigorós, documentat (no només basat en opinions o creences), intel·lectual però no tancat a altres formes de coneixement, programat i experimental.