Què són les reunions ordinàries mensuals?

La reunió mensual és l'activitat més antiga i emblemàtica de l'EdF. Són reunions dels membres i els convidats per a aquests per tal de debatre durant una hora i mitja un tema que algú porta prèviament preparat. Les reunions comencen amb una exposició de l'encarregat (pot ser amb un text llegit o enviat abans) i a continuació hi ha una roda d'opinions lliures sobre el tema. Un cop feta la roda hi ha el debat obert on es van aportant diferents opinions i arguments. Acaba amb una nova roda d'opinions on els assistents exposen, sense dret a rèplica, el que han viscut durant la sessió. Abans de marxar es tria el tema i la persona que portarà la propera reunió. Aquesta persona és a més l'encarregada de moderar el debat i procurar que no ens sortim del tema ni de les formes que l'EdF defensa. Les reunions es fan el 1r. dilluns de cada mes a les 8 del vespre.

Temes de les reunions ordinàries