ESCOLA DE FILOSOFIA "EL POU"
Fotografia d'en Francesc Carbonell. Amb permís de l'autor

Convertir la repetició en creació

PRESENTACIÓ

L’escola de filosofia pretén ser un instrument per a ajudar a la reflexió filosòfica. La filosofia és una recerca, i la premissa bàsica d’aquesta escola és que les persones tenim una enorme capacitat potencial de coneixement que necessita ser estimulada i desenvolupada.

També partim de la creença que el coneixement no necessàriament ha de venir de persones que el posseeixen i l’imparteixen de forma sistemàtica, sinó que hi ha un camí de recerca que es fa a partir del que som i sabem. La voluntat de fer-lo és imprescindible i el treball conjunt amb altres persones que tenen el mateix anhel pot accelerar-lo i potenciar-lo.

En aquest sentit, l’enfocament de l’escola és socràtic: la llavor del coneixement és dins nostre esperant ser despertada i la comunitat de recerca és un dels mitjans per fer-ho.

L’escola de filosofia és una escola elemental en el sentit que no és per a especialistes. És per a tothom, principiants o experts ja que qualsevol persona que vulgui créixer en el coneixement a partir de les seves pròpies preguntes té un camp ampli per a desenvolupar-se a partir d’on és. Partim de la situació de cadascú, dels seus dubtes, coneixements, creences i opinions pròpies, i les sotmetem a l’estudi o crítica dels altres. Fem trontollar la nostra filosofia per estimular-la, per desvetllar-la, per no quedar estancats en les idees que en algun moment vam adquirir o ens van ser útils i que ara potser ens van petites o ja no serveixen.

L’escola de filosofia no té cap adscripció política, religiosa o ideològica; només el compromís en la recerca de la veritat. L’amor (filos) i la saviesa (sofia) són les úniques guies de l’escola.

L’escola té un ideari on exposa les premisses bàsiques pel que fa a objectius, mitjans i activitats.

L’escola pot oferir qualsevol activitat que contempli aquest context. Poden ser cursos d’introducció a la filosofia més o menys llargs. Poden ser cursos introductoris de 20 o 30 hores o bé cursos especialitzats en política, ètica, teoria del coneixement, psicologia, metafísica, … També poden ser xerrades, col·loquis, taules rodones, cafès filosòfics, sessions d’estudi respecte algun tema d’actualitat o d’interès perenne; poden ser lectures col·lectives, sessions de divulgació d’autors, activitats, etc…

L’escola pot oferir també assessorament filosòfic a persones, grups o institucions.

ACTIVITATS PEL MES DE JUNY

CAFÈ FILOSÒFIC:

 • Dilluns, 8 de juny, a les 20:15h., al Cafè Context (Nova adreça C./ Cort Reial, 18 de Girona) Tema: Teories de la conspiració: entre l'escepticisme i la paranoia.

REUNIONS PER VIDEOCONFERÈNCIA

Donat que és ja un fet que no farem cap trobada presencial en aquest darrer mes del curs, hem programat 5 trobades per videoconferència que realitzarem sota les següents condicions:

 1. La proposta és per a 10 persones com a màxim per a cada sessió. (S'admetran per ordre de sol·licitud i es confirmarà l'admissió) La sol·licitud per participar s'haurà de fer a cada sessió i, en cas que hi hagués més demandes que places disponibles s'atendrà primer als que no han sigut admesos en sessions anteriors.
 2. Per a participar cal demanar-ho a l'adreça escoladefilosofia@gmail.com.
 3. El format de la sessió és el d'un grup de pensament col·lectiu amb la finalitat d'arribar a acords sobre determinades qüestions. No és una activitat analítica com la que fem normalment a l'EdF on la diversitat d'opinions i mirades no és cap inconvenient sinó més aviat un avantatge. Seran sessions de síntesi amb la intenció de formar l'opinió del grup. Una activitat més política que filosòfica que pretén impulsar i assajar la democràcia deliberativa.
 4. Si no hi ha un mínim de 4 persones apuntades, no es realitzarà la sessió.
 5. Els temes de cada sessió seran:
  • Dilluns 1 de juny: S'hauria d'atorgar una Renda Bàsica Universal?
  • Dilluns 8 de juny: SESSIÓ ANUL·LADA PER INCOMPATIBILITAT AMB EL CAFÈ FILOSÒFIC DEL CAFÈ CONTEXT.
  • Dilluns 15 de juny: S'haurien de limitar els guanys personals a una certa quantitat?
  • Dilluns 22 de juny: S'ha de controlar el moviment i les comunicacions de les persones en casos d'emergència sanitària?
  • Dilluns 29 de juny: Es pot obligar la població a vacunar-se?
 6. No cal dir que cadascun d'aquests temes porta aparellada una bateria de qüestions ètiques i filosòfiques, però l'orientació final serà a l'acord o a la presa de decisions.