ESCOLA DE FILOSOFIA "EL POU"

Foto d'en Francesc Carbonell. Publicada amb permís de l'autor

L'HABILITAT D'ALLÒ MEU AL SERVEI D'ALLÒ NOSTRE

ACTIVITATS DELS MESOS DE MARÇ I ABRIL

 • Dimarts, 5 de març, a les 19:15 h, al Centre Cívic Ter de Girona. DEBATS FILOSÒFICS. Tema: "El joc de la vida" Dins els actes de la Setmana de la Felicitat. (En finalitzar la sessió anem a sopar els que volem).
 • Dijous, 7 de març, de 19:30 a 21 h al Centre Cívic Pla de Palau de Girona. Taller: La intel·ligència artificial a debat: La I.A. i la dimensió emocional/social.

 • Dilluns, 18 de març, a les 18:00 h, a la Biblioteca Joan Vinyoli de Santa Coloma de Farners. Tertúlia filosòfica. Tema: L'engany com a necessitat.

 • Dijous, 21 de març, de 19:30 a 21 h al Centre Cívic Pla de Palau de Girona. Curs: Filosofia integral i comunitària: Descobrir i cobrir les necessitats. Primera part.

 • Dijous, 4 d'abril, de 19:30 a 21 h al Centre Cívic Pla de Palau de Girona. Taller: La intel·ligència artificial a debat: La I.A. i les funcions intel·lectives.
 • Dimarts, 9 d'abril, a les 19:15 h, al Centre Cívic Ter de Girona. DEBATS FILOSÒFICS. Tema: "Tenim les comunitats que necessitem?" (En finalitzar la sessió anem a sopar els que volem).
 • Dilluns, 15 d'abril, a les 18:00 h, a la Biblioteca Joan Vinyoli de Santa Coloma de Farners. Cafè filosòfic. Tema: (S'escull a l'inici de la sessió)
 • Dijous, 18 d'abril de 19:30 a 21 h al Centre Cívic Pla de Palau de Girona. Curs: Filosofia integral i comunitària: Descobrir i cobrir les necessitats. Segona part.

ACTIVITATS RECOMANADES:


  CALENDARI D'ACTIVITATS

 • >
 • PRESENTACIÓ

  L’escola de filosofia pretén ser un instrument per a ajudar a la reflexió filosòfica. La filosofia és una recerca, i la premissa bàsica d’aquesta escola és que les persones tenim una enorme capacitat potencial de coneixement que necessita ser estimulada i desenvolupada.

  També partim de la creença que el coneixement no necessàriament ha de venir de persones que el posseeixen i l’imparteixen de forma sistemàtica, sinó que hi ha un camí de recerca que es fa a partir del que som i sabem. La voluntat de fer-lo és imprescindible i el treball conjunt amb altres persones que tenen el mateix anhel pot accelerar-lo i potenciar-lo.

  En aquest sentit, l’enfocament de l’escola és socràtic: la llavor del coneixement és dins nostre esperant ser despertada i la comunitat de recerca és un dels mitjans per fer-ho.

  L’escola de filosofia és una escola elemental en el sentit que no és per a especialistes. És per a tothom, principiants o experts ja que qualsevol persona que vulgui créixer en el coneixement a partir de les seves pròpies preguntes té un camp ampli per a desenvolupar-se a partir d’on és. Partim de la situació de cadascú, dels seus dubtes, coneixements, creences i opinions pròpies, i les sotmetem a l’estudi o crítica dels altres. Fem trontollar la nostra filosofia per estimular-la, per desvetllar-la, per no quedar estancats en les idees que en algun moment vam adquirir o ens van ser útils i que ara potser ens van petites o ja no serveixen.

  L’escola de filosofia no té cap adscripció política, religiosa o ideològica; només el compromís en la recerca de la veritat. L’amor (filos) i la saviesa (sofia) són les úniques guies de l’escola.

  L’escola té un ideari on exposa les premisses bàsiques pel que fa a objectius, mitjans i activitats.

  L’escola pot oferir qualsevol activitat que contempli aquest context. Poden ser cursos d’introducció a la filosofia més o menys llargs. Poden ser cursos introductoris de 20 o 30 hores o bé cursos especialitzats en política, ètica, teoria del coneixement, psicologia, metafísica, … També poden ser xerrades, col·loquis, taules rodones, cafès filosòfics, sessions d’estudi respecte algun tema d’actualitat o d’interès perenne; poden ser lectures col·lectives, sessions de divulgació d’autors, activitats, etc…

  L’escola pot oferir també assessorament filosòfic a persones, grups o institucions.