ESCOLA DE FILOSOFIA "EL POU"
Fotografia d'en Francesc Carbonell. Amb permís de l'autor

Esvair la boirina per veure millor.

PRESENTACIÓ

L’escola de filosofia pretén ser un instrument per a ajudar a la reflexió filosòfica. La filosofia és una recerca, i la premissa bàsica d’aquesta escola és que les persones tenim una enorme capacitat potencial de coneixement que necessita ser estimulada i desenvolupada.

També partim de la creença que el coneixement no necessàriament ha de venir de persones que el posseeixen i l’imparteixen de forma sistemàtica, sinó que hi ha un camí de recerca que es fa a partir del que som i sabem. La voluntat de fer-lo és imprescindible i el treball conjunt amb altres persones que tenen el mateix anhel pot accelerar-lo i potenciar-lo.

En aquest sentit, l’enfocament de l’escola és socràtic: la llavor del coneixement és dins nostre esperant ser despertada i la comunitat de recerca és un dels mitjans per fer-ho.

L’escola de filosofia és una escola elemental en el sentit que no és per a especialistes. És per a tothom, principiants o experts ja que qualsevol persona que vulgui créixer en el coneixement a partir de les seves pròpies preguntes té un camp ampli per a desenvolupar-se a partir d’on és. Partim de la situació de cadascú, dels seus dubtes, coneixements, creences i opinions pròpies, i les sotmetem a l’estudi o crítica dels altres. Fem trontollar la nostra filosofia per estimular-la, per desvetllar-la, per no quedar estancats en les idees que en algun moment vam adquirir o ens van ser útils i que ara potser ens van petites o ja no serveixen.

L’escola de filosofia no té cap adscripció política, religiosa o ideològica; només el compromís en la recerca de la veritat. L’amor (filos) i la saviesa (sofia) són les úniques guies de l’escola.

L’escola té un ideari on exposa les premisses bàsiques pel que fa a objectius, mitjans i activitats.

L’escola pot oferir qualsevol activitat que contempli aquest context. Poden ser cursos d’introducció a la filosofia més o menys llargs. Poden ser cursos introductoris de 20 o 30 hores o bé cursos especialitzats en política, ètica, teoria del coneixement, psicologia, metafísica, … També poden ser xerrades, col·loquis, taules rodones, cafès filosòfics, sessions d’estudi respecte algun tema d’actualitat o d’interès perenne; poden ser lectures col·lectives, sessions de divulgació d’autors, activitats, etc…

L’escola pot oferir també assessorament filosòfic a persones, grups o institucions.

PROPERES ACTIVITATS

REUNIÓ ORDINÀRIA

Dilluns, 2 de desembre, a les 8 del vespre, al Punt de lectura del Centre Cívic Sant Narcís de Girona. Tema: Els mitjans de comunicació. Presenta en Josep M:

CAFÈ FILOSÒFIC
  • Dijous, 28.11.19, al Cafè Context (Pl./ Pou Rodó de Girona) "X per Y" Tema: "Ficció i realitat PER Jorge Garralda"
  • Dilluns, 9 de desembre, al Cafè Context (Pl./ Pou Rodó de Girona) Tema: Hi ha persones més evolucionades que altres?
  • Dijous, 12 de desembre, a les 20h., al Centre Cívic Pla de Palau. Tema: Què és la llibertat?
  • Dimecres, 18 de desembre, a la biblioteca de L'Escala. Tema: Dilemes ètics.
XERRADES COL·LOQUI
CURSOS:
ESPAI DE CONSCIÈNCIA:
  • Dimecres, 4 de desembre, de 19 a 20,30h. a la Casa de Cultura de Girona. Temes: Corrent: "El sufisme" i metodologia: "Observació"

QUADRE RESUM D'ACTIVITATS ANUALS


ACTIVITATS RECOMANADES:

    CALENDARI D'ACTIVITATS