Cursos d'EconomiaLa criptomoneda i L'economia del bÉ comú: Dues revolucions compatibles?

Codi PA19114
Grup / Tipus Ciència, literatura i pensament / Única
Descripció Aquest és un grup d'estudi que pretén analitzar l'evolució de dues revolucions en el terreny de l'economia. Per una banda la revolució tecnològica que suposa la irrupció en el mercat monetari de la moneda virtual o criptomoneda, exemplificada amb el Bitcoin. D'una altra banda, la revolució ideològica i ètica que suposa l'Economia del Bé Comú, un corrent d'economia justa i social que aporta la seva mirada a la cada cop més exigent demanda de democràcia en l'economia i de servei al bé comú. Ens constituirem en grup de treball o comunitat d'aprenentatge i a partir de l'estudi de documents i materials adequats anirem treballant els diferents aspectes. Caldrà portar llegits els textos per tal de fer els debats i anàlisis de cada tema. És un curs d'aprofundiment que parteix de coneixements mínims per part dels assistents sobre conceptes bàsics d'economia i d'actualitat en els mercats. Professors de l'Escola de Filosofia El Pou i de l'Associació EBC-Girona.
Nascuts entre 01/01/1919 a 31/12/2001
Equipament Centre Cívic Pla de Palau
Període 19/10/2019 - 20/06/2020
Horari Tercer dissabte de cada mes 10.30 a 12.00 h.
Tarifes Preu públic: 10 €


temari:

PRIMER TRIMESTRE: Generalitats sobre els diners

1. octubre: Introducció sobre el diners:

(3A) El dinero en la economía

(3B) Creación y circulación


2. novembre: Producte nacional i banc central:

(3C) El dinero y el producto nacional

(3D) Las funciones del banco central

(3E) El balance del banco central


3. desembre: Manipulació i mercat de diner.

(3F) La manipulación de la base monetaria

(3G) El mercado del dinero


SEGON TRIMESTRE: El bitcoin i les criptomonedes

4. gener: Què són les criptomonedes? (18 de gener de 2020)

(4A) Cap. 8. Dinero digital

5. febrer: Com funcionen? (15 de febrer de 2020)

(4A) Cap. 9. ¿Para qué es bueno bitcoin?

6. març: Possibilitats i límits del bitcoin. (21 de març de 2020)

(4A) Cap. 10. Cuestiones sobre bitcoin

TERCER TRIMESTRE: L’EBC i el diner:

7. abril: Com analitza la realitat del diner l’EBC? (18 d'abril de 2020)

(1A) Pròleg: « Dinero y democracia: un enlace tardío»

(1B) Introducción: « Dictadura financiera opaca»

(1C) Cap. IV: « El dinero como bien público»


8. maig: Model que proposa. (16 de maig)

(1D) Cap. III: « Reescribir las reglas de juego: la asamblea monetaria popular»

(1E) Cap. V: «Piedras angulares de un orden monetario democràtico»


9. juny: cloenda: (20 de juny de 2020)Referències:

(1) FELBER, CHRISTIAN: «Dinero: de fin a medio» Ed. Deusto. 2014

(2) ANTONOPOULOS, ANDREAS M.: «Internet del dinero» (Una recopilación de las mejores conferencias) Versió digital.

(3) MARTÍNEZ COLL, JUAN CARLOS: «Manual Básico de Economía» Versió digital del Grup EUMED de la Universitat de Málaga.

(4) AMMOUS, SAIFEDEAN: "El patrón bitcoin" Ed. Deusto, 2018