aprendre autonomia

Recopilació de reflexions sobre l'educació

Quatre articles sobre el tractament de la diversitat a l'ESO que van ser escrits i publicats a la revista del professorat de l'Institut de Santa Coloma de Farners (GalimatIES) els cursos 1997-98 i 1998-99.

EL TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT A L'ESO: Primera part: Saber on som per entendre on anem. 0 bé: De com la solució d'un problema depèn de com es formula.

Les principals fal·làcies o errors que ens impedeixen formular correctament la qüestió de la diversitat a l’ESO

EL TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT A L'ESO: Segona part: Val més no llegir receptes de cuina si no tens gana o no t'agrada cuinar.

5 aspectes a considerar per a treballar la diversitat: a) clima d'aula b) explicacions a classe c) els exercicis d) els materials e) la correcció.

EL TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT A L'ESO: Tercera part: Setze tesis sobre la disciplina o bé "De com l'única disciplina vàlida és l'autodisciplina!"
EL TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT A L'ESO: Quarta part: Diversitat obligatòria i obsessió per la homogeneïtat.