• 30/06/03 El dolor i el patiment. (Carme)
 • 17/07/03 La mort. (Glòria)
 • 13/08/03 "Sense esperar res té la ment i la personalitat controlada. ..." (Montserrat)
 • 19/09/03 Les creences. (Pili)
 • 17/10/03 Què s'aprèn i què s'ensenya en una escola de filosofia com la nostra? (Josep M.)
 • 14/11/03 L'amor social. (Neus)
 • 17/12/03 La religió. (La funció de la religió al segle XXI) (Josep M.)
 • 16/01/04 La pau. (Entre tots)
 • 15/03/04 Hi ha alguna cosa més important que qualsevol altra? (M. Rosa)
 • 16/04/04 Està discriminat el castellà a Catalunya? (Toni)
 • 28/05/04 "Perque no faig el bé que vull sinó el mal que no vull" (Sant Pau) (Neus)
 • 22/06/04 El matrimoni. (Montserrat)
 • 23/08/04 La felicitat. (Dolors Carbó)
 • 27/09/04 La llibertat individual. (Mercè Salvans)
 • 25/10/04 El bé. (Montserrat Clapers)
 • 22/11/04 L'eutanasia. (Jacques Michalczak)
 • 27/12/04 El destí. (Què podem i què no podem determinar a la nostra vida?) (Josep M. Carbó)
 • 24/01/05 L'esperit. (Neus Baches)
 • 28/02/05 L'esperit. (II) (Neus Baches)
 • 04/04/05 Valoració i projectes de l'EdF en el segon aniversari de la seva fundació. (Josep M.)
 • 25/04/05 La relació entre persones amb diferent nivell d'evolució (la pedagogia). (Josep M.)
 • 23/05/05 Què s'ha de fer per estimar algú? (Víctor Alegre)
 • 27/06/05 Com ens relacionem amb les persones que estan a diferent nivell d'evolució?(II)" (Mercè S.)
 • 18/07/05 La frugalitat. (Lola Torrent)
 • 22/08/05 L' alienació en el treball. (M. Rosa Carbó)
 • 26/09/05 Alternatives a la vida familiar tradicional. (Montserrat Clapers)
 • 24/10/05 Alternatives a la parella estable. (Víctor Alegre)
 • 28/11/05 El sentit de la vida. (Sergio Martín)
 • 17/12/05 La ment. (M. Rosa Carbó.)
 • 23/01/06 La bellesa. (Glòria Carbó)
 • 27/02/06 Els drets i deures dels ciutadans en el nou Estatut de Catalunya. (Josep M. Carbó.)
 • 27/03/06 Les emocions (Neus i Anna)
 • 24/04/06 Revisió del tercer aniversari de l'EdF.
 • 22/05/06 Les emocions (II) (Neus i Anna)
 • 26/06/06 La dimensió espiritual. (Ventura)
 • 24/07/06 Com ens manipulen? (Víctor)
 • 28/08/06 Quina és l'arrel de la insatisfacció? (Neus)
 • 25/09/06 Com podem connectar amb la nostra essència? (Josep Maria)
 • 23/10/06 Hi ha finalitats en la naturalesa i en la vida humana? (Anna)
 • 27/11/06 Hi ha cultures millors que altres? (Josep Maria)
 • 18/12/06 Els Drets Humans (Lola)
 • 22.01.07 L'Anarquia (Josep Maria)
 • 26.02.07 Què ens fa por de nosaltres mateixos (Josep Maria)
 • 26.03.07 Què ens fa por de nosaltres mateixos II (El treball amb l'ombra) (Josep Maria)
 • 30.04.07 Celebració del 4t Aniversari de l'escola
 • 28.05.07 Discussió sobre el model i les dinàmiques de discussió de l'escola.
 • 25.06.06 Terories ètiques. (J. Maria)
 • 23.07.07 L'autonomia personal (Víctor, J. Maria)
 • 27.08.07 Els "guapos" són bons com a les pel·lícules? (Bellesa - Bondat...) (J. Maria)
 • 24.09.07 Màximes ètiques per a la vida quotidiana.
 • 15.10.07 El sentit de l'humor (Joan Carbó i Josep Ribera)
 • 19.11.07 L'alegria de ser (Joan Carbó i Josep Ribera)
 • 17.12.07 L'ésser que som. (Josep M.)
 • 21.01.08 El propòsit de la vida. (Proposat per la Meritxell)
 • 18.02.08 Etica econòmica del dia a dia.
 • 17.03.08 La família. (Montserrat)
 • 21.04.08 Celebració del 5è. aniversari de l'EdF.
 • 19.05.08 El pla nacional de la immigració (Conclusions)
 • 16.06.08 Els problemes de la immigració en el dia a dia. (Conclusions)
 • 21.07.08 El compromís (Conclusions)
 • 18.08.08 L'ajuda (Conclusions)
 • 22.09.08 L'esforç (Conclusions)
 • 20.10.08 Tecnologia i creixement personal (Algunes reflexions)
 • 17.11.08 La creativitat.(Conclusions)
 • 15.12.08 Autorrealització: fluir o forçar? (Algunes reflexions)
 • 19.01.09 Obama, paradigma del canvi? (Conclusions)
 • 19.09.11 El moviment del indignats.
 • 24.10.11 La sostenibilitat i el decreixement
 • 28.11.11 Les noves famílies.
 • 26.03.12 L'amor propi.
 • 28.05.12 Per què no hi ha mobilització ciutadana davant la crisi?
 • 25.06.12 Quines propostes concretes podem adoptar personalment per contribuir al canvi social que la nostra època ens demana?
 • 22.09.12 Possibilitats i límits de la filosofia pràctica (segons l'edf).
 • 21.10.12 L'ego i la seva ombra
 • 26.11.12 El sentit de la vida
 • 17.12.12 El temps (cronològic)
 • 28.01.13 La democràcia
 • 25.02.13 La igualtat entre els humans
 • 18.03.13 ¿Estem entrant en una nova era, simbòlicament anomenada L'era d'Aquari?
 • 22.04.13 Interrogants sobre la mort.
 • 27.05.13 Què significa estar despert?
 • 17.06.13 La salut.
 • 23.09.13 La funció de la filosofia pràctica
 • 21.10.13 L'esclavatge modern
 • 25.11.13 L'Espiritualitat laica
 • 16.12.13 Què significa estimar?
 • 27.01.14 Es perillosa la gent que vol fer el bé?
 • 03.03.14 El desig
 • 07.04.14 El camí de la il·luminació
 • 05.05.14 Hi ha una bondat natural en els nens?
 • 02.06.14 L'oració
 • 08.09.14 Pot ser pràctica la filosofia?
 • 06.10.14 La independència de Catalunya
 • 03.11.14 La consciència
 • 01.12.14 Les creences
 • 02.01.15 El sentit de la vida
 • 02.02.15 La llibertat d'expressió (arrel del cas de Charlie Hedbo)
 • 02.03.15 La felicitat
 • 13.04.15 La vellesa
 • 04.05.15 El fútbol i altres mecanismes d'evasió
 • 01.06.15 La malaltia
 • 05.10.15 Possibilitats i limitacions de la filosofia pràctica
 • 02.11.15 La mort: realitat i símbol.
 • 30.11.15 Els miracles i altres fenomens que no podem explicar.
 • 11.01.16 La culpabilitat
 • 01.02.16 La immigració
 • 07.03.16 El perdó
 • 04.04.16 La personalitat i l'actitud victimista
 • 02.05.16 És real la realitat?
 • 06.06.16 La pell
 • 05.09.16 La filosofia pràctica o filosofia practicada.
 • 03.10.16 Les veus interiors. Quants ‘jo’ tenim?
 • 07.11.16 La comunicació: per què ens malentenem tant?
 • 05.12.16 La justícia
 • 09.01.17 L'amistat
 • 06.02.17 La sexualitat i les seves dimensions.
 • 06.03.17 Quin control tenim sobre la nostra vida?
 • 03.04.17 Què aporta la psicoanàlisi?
 • 08.05.17 Obediència / Desobediència
 • 19.06.17 Les mentides.
 • 04.09.17 Quina filosofia ens convé?
 • 02.10.17 Què ha passat l'1 d'octubre (Referèndum d'independència del 2017)
 • 06.11.17 La dignitat
 • 04.12.17 Què és una "bona persona"?
 • 08.01.18 La vellesa, quan la mort s'apropa.
 • 05.02.18 La saviesa i el coneixement
 • 05.03.18 Creences i credulitat
 • 16.04.18 Admiració i menyspreu
 • 07.05.18 El llenguatge
 • 04.06.18 Qui o què és Déu?
 • 01.10.18 Què és per a nosaltres la filosofia?
 • 05.11.18 Són sempre interessades les relaciones humanes?
 • 03.12.18 La preparació per a la mort.
 • 07.01.19 Les emocions i Déu.
 • 04.02.19 El silenci.
 • 04.03.19 És possible ser feliç en un món infeliç?
 • 01.04.19 El problema del mal
 • 06.05.19 La intuïció
 • 03.06.19 La poesia
 • 07.10.19 La filosofia: l'art de créixer
 • 04.11.19 El desig
 • 02.12.19 Els mitjans de comunicació.
 • 13.01.20 Té vigència actualment la lluita de classes?
 • 03.02.20 La sanació prànica
 • 02.03.20 La renda bàsica universal: estímul o desactivació social?
 • 04.10.21 (online) La filosofia en temps de crisi. Per a què serveix?