PROPOSTES HISTÒRIQUES:

Són propostes que s'ha fet al llarg de la història de l'escola.