carretera32

ORIENTACIONS ORGANITZATIVES

A. Què implica ser membre de l'Escola de Filosofia?

1. L'EdF té un ideari que caldria conèixer, no per a adherir-s'hi totalment, però si per veure fins a quin punt el teu anhel personal de recerca és compatible amb el que nosaltres proposem.

2. El membre de l'EdF no té cap obligació envers l'escola. L'Escola és un recurs que pot usar com vulgui o no usar-lo. Ell és responsable del seu aprenentatge.

3. No es paguen quotes.

4. L'adscripció és fins al mes de setembre de 2020. Cada setembre es donen de baixa a tots els membres que no renoven.

5. Els membres estan relacionats a aquest enllaç. En cas que no vulguis que el teu nom hi surti, ho has de demanar explícitament quan t'apuntes.

6. Els membres de l'Escola reben periòdicament informació de les activitats que l'EdF organitza (si vol no rebre-ho també ho has de sol·licitar). També tenen espais de participació on line, disposen d'un fons bibliogràfic en préstec gratuït i tenen descompte en cas d'usar el servei d'Assessorament Filosòfic.

B. Com em puc inscriure a l'EdF?

Per inscriure't per a aquest curs, només has d'enviar un mail a l'adreça escoladefilosofia@gmail.com i rebràs periòdicament informació de les activitats i possibilitats de treball.

C. Relació de membres (Curs 2019/20): 51 membres a 10.09.19 (49 en llista + 2 que no volen ser consignats)

Es fan constar els noms i les adreces per tal de facilitar la identificació i les relacions entre els membres de l'escola. Recordeu que podeu demanar no ser-hi consignats.

 1. Anna Gardella - angardellallos@gmail.com
 2. Francesc Gascons - cescgm23@gmail.com
 3. Clara Garreta - clara.garreta@gmail.com
 4. Carmen Mañas - cmanyas@gmail.com
 5. Concepció Nadal - concepnr@yahoo.es
 6. Dolors Batista - dolobavi27@hotmail.com
 7. Dolors Molina - dolorsmj60@gmail.com
 8. Lola Torrent - dtorrent@xtec.cat
 9. Emília Depuig - edepuigc@gmail.com
 10. Eugènia C. V. - eugenia.ecv@gmail.com
 11. Fina Alsina - fina10@hotmail.com
 12. Anna Garcia - garcia.anna92@gmail.com
 13. Gerard Carrió - gerardcarrio@gmail.com
 14. Glòria Carbó - gloriacarbo5@gmail.com
 15. Ícar J. Iranzo - icariranzo94@gmail.com
 16. Isaac Mayor - isakma@gmail.com
 17. Jaume Bayó - jaumebayo@gmail.com
 18. Jaume Borrás - jborrassimonet@gmail.com
 19. Josep M. Carbó - jmcarbo53@gmail.com
 20. Josep M. Corretger - josepcorretger@gmail.com
 21. Josep Masalleras - josepmasalleras@gmail.com
 22. Luis Carrillo - luicaro0@gmail.com
 23. M. Àngels Viñolas - magaia2@hotmail.com
 24. Marta Vericat - martavericat@hotmail.com
 25. Marian Carbó - mcarbo48@gmail.com
 26. Mercè Salvans - mercesalvans@hotmail.com
 27. Maite Farres - mfarres2017@gmail.com
 28. Michel Botella - michelb108@gmail.com
 29. Maria Mercè Corominas - mmcorominas@coac.net
 30. Rosalia Montrey - mogri_88@hotmail.com
 31. Manuel Liern - msliern@gmail.com
 32. Montse Torra - mtorra3@gmail.com
 33. Narcís Darma - ndarnacasadevall@gmail.com
 34. Carles Carbó - nikkkko@yahoo.es
 35. Pep Muné - pepmune@gmail.com
 36. Jordi Portell - portellguinness@hotmail.com
 37. Carme Ribas - ribasvilagran@gmail.com
 38. Rosa Maria Perelló - rosaposso@gmail.com
 39. Rosa M. Torres - rr.torres.r@gmail.com
 40. Anna Sabat - sabatanna@gmail.com
 41. Santi Bravo - santibravo2@yahoo.es
 42. Seo Ruíz - seoruiz@gmail.com
 43. Sílvia Montroig - silviamonroig@hotmail.com
 44. Simon Vall-llosera - simon_schumi@hotmail.com
 45. Joaquim Solà - solamarti@josoc.cat
 46. Stella Mondragón - stellamonce@hotmail.com
 47. Susana Lucha - suluma@hotmail.es
 48. Vicky Saavedra - vsaavedra77@hotmail.com
 49. Xavier Vilaür - vilaurxa@hotmail.com