antilops2

reunions ordinàries

cursos de filosofia pràctica

cursos d'economia

cafès filosòfics

conferències i xerrades

debats

Grups de saviesa col·lectiva

espai de consciència

X per Y

orientació filosòfica

propostes històriques (que s'han fet en altres moments però que actualment no tenen demanda)

aula de filosofia perenne

textos en context

banquets

altres propostes