antilops2

reunions ordinàries
cafès filosòfics
conferències i xerrades
aula de filosofia perenne
debats
textos en context
banquets
cursos
orientació filosòfica
altres propostes
propostes històriques (que s'han fet en altres moments però que actualment no tenen demanda)