a) Què és?
Un grup de recerca és un equip de persones que es reuneixen periòdicament per tal de treballar de forma integral tot els aspectes del creixement humà.

b) Quines directrius té?

Les que orienten l'Escola de Filosofia "El pou" i que en resum són el compromís personal amb el coneixement i la recerca sincera i lliure de la veritat. 

c) Quin treball s'hi fa?

El model és obert però a la llum de l'experiència que tenim amb el primer grup de recerca (aquest serà el segon), pensem que cal dedicar un primer any a l'estudi de les idees o mapes del coneixement que ens orientin i situïn respecte a on ens trobem i cap on ens hem de moure.  El segon any serà més pràctic i inclourà una visió i pràctica de les diferents disciplines i tècniques que ens ajuden a millorar tots els aspectes de la nostra vida. Aquí cal incloure l'àmbit físic (exercici, alimentació, ...), l'emocional o social (compromís social, clarificació d'emocions, treball vivencial i de personalitat,...), intel·lectual (estudi, anàlisi i debat de temes i idees,... ) i espiritual (meditació, consciència, atenció,...)

d) Qui ho dirigeix?

Aquest treball és autogestionat pel grup tot i que hi ha un coordinador de l'escola i que diferents persones de l'EdF hi col·laboraran segons les necessitats.

e) Quina preparació cal tenir per a apuntar-se?

No cal tenir cap preparació específica. Només cal saber bé de què es tracta i estar personalment motivat per a la recerca personal.
 
  1. Es va realitzar un primer grup de recerca en el període setembre 2004/desembre 2006
  2. Un segon grup de recerca s'ha realitzat en el període setembre de 2012 / juny 2014